พำนักวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร และ ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานเมืองรอสกิลด์ และเมืองหลวงของเดนมาร์ก-โคเปนฮาเกน

Sep 25, 2015 No Comments by

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้รับความเอื้อจากท่านพระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร

ข่าว การสัมมนาพระธรรมทูตโลก, ข่าว สมัชชาสงฆ์ไทยฯ, ท่องศิลานคร แดนปราสาทขอม, ภาพสวย ๆ ท่องไปในโลกกว้าง, โครงการธรรมสัญจร สมัชชาสงฆ์ไทยฯ Read more

ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

Sep 25, 2015 No Comments by

ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

ข่าว การสัมมนาพระธรรมทูตโลก, ข่าว สมัชชาสงฆ์ไทยฯ, ข่าวรายการธรรมสัญจร, ภาพสวย ๆ ท่องไปในโลกกว้าง, โครงการธรรมสัญจร สมัชชาสงฆ์ไทยฯ, โครงการสัมมนาพระธรรมทูตไทยทั่วโลก Read more

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดไทยนอร์เวย์ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

Sep 25, 2015 No Comments by

คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดไทยนอร์เวย์ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

t-books Read more

ชื่นชมศิลปะ-อารยธรรมเก่าแก่ของอาณาจักรโรมัน Rome and Ancient Roman

Aug 10, 2015 No Comments

โรม (อิตาลี: Roma; อังกฤษ: Rome) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน

Read more

ปฏิญญานครวาติกัน (Joint Statement)

Aug 07, 2015 No Comments

Buddhist-Catholic Dialogue Castel Gandolfo, Italy June 22-28, 2015 ปฏิญญานครวาติกัน

Read more

Buddhist-Catholic Dialogue Castel Gandolfo: สัมมนาพุทธ-คริสต์ ที่นครวาติกัน อิตาลี 23-27 มิ.ย.58

Aug 07, 2015 No Comments

Buddhist-Catholic Dialogue Castel Gandolfo: สัมมนาพุทธ-คริสต์ ที่นครวาติกัน อิตาลี 23-27 มิ.ย.58

Read more

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 39/2558 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส (12-13 มิ.ย.2558)

Aug 07, 2015 No Comments

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๘ การสัมมนาผู้นำชาวพุทธนานาชาติในสหรัฐอเมริกา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Read more

ประชุมสัมมนาผู้นำนานาศาสนา Interfaith Dialogue at Wat Thai Los Angeles (11-June-2015)

Aug 07, 2015 No Comments

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนานานาชาติ เรื่อง “ศาสนากับสันติภาพโลก” เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้นำของศาสนานิกายต่าง ๆ นานาชาติทั่วสหรัฐฯ และพระธรรมทูตทั่วโลก ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม

Read more

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมความเป็นไทยในต่างแดน ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

Aug 05, 2015 No Comments

การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ไตรวรรษแห่งการส่งเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไทยในต่างแดน” โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

Read more

สมัชชาสงฆ์ไทยฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ดร.พระมหาวันดี กนฺตสีโล วัดพรหมจริยการาม เฟรสโน แคลิฟอร์เนีย 12 ก.พ.58

May 03, 2015 No Comments

สมัชชาสงฆ์ไทยฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ดร.พระมหาวันดี กนฺตสีโล วัดพรหมจริยการาม เฟรสโน แคลิฟอร์เนีย 12 ก.พ.58

Read more