โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

Aug 12, 2011 No Comments byโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยเป็นนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ให้วัดต่าง ๆ ในเครือสมัชชาฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ร่วมกับวัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย ได้ร่วมกันจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๑๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

t-news, ข่าว สมัชชาสงฆ์ไทยฯ, ข่าวการปฏิบัติธรรม, โครงการธรรมสัญจร สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา”

Leave a Reply