การสัมมนาเตรียมความพร้อมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ๑๑ กพ.๕๘

กำหนดการ
พิธีเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครูอาจารย์และนักเรียนบาลีลงทะเบียนรายงานตัว และพร้อมกันที่อุโบสถศาลา
เวลา ๐๙.๐๐ น. – พระเทพมงคลวิเทศ ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และเจ้าสำนัก
สถานที่สอบวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และนำไหว้พระสวดมนต์
– พระวิเทศธรรมคุณ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๓
ฝ่ายการศึกษา กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
– พระเทพมงคลวิเทศ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนบาลี
– พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวให้โอวาทและเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนบาลีแก่คณะครูอาจารย์และนักเรียน
เวลา ๑๐.๐๐ น. – กองงานฝ่ายการศึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาชี้แจงระเบียบการเรียนการ
สอนและแนะนำคณะครู-อาจารย์สอนบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕
– ตัวแทนคณาจารย์สอนแต่ละชั้นประโยคพบปะพูดคุยให้ข้อคิด สร้างขวัญ
กำลังใจและให้แนวทางการเรียนบาลี “เรียนยังไงให้สอบได้” แก่นักเรียน
เวลา ๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์ทุกรูปร่วมประชุมวางแผนแนวทางการเรียนการสอนบาลีและ
การเตรียมการจัดสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ (ซ่อม)
เวลา ๑๕.๐๐ น. – สรุปประเด็นและมติการประชุมทั้งหมด
– ประธานกล่าวปิดการประชุมและนำไหว้สวดมนต์
– ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี

**************

หมายเหตุ… กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

CTU3 (Custom) CTU2 (Custom) CTU1 (Custom) CTU (Custom) 08 (Custom) 07 (Custom) 06 (Custom) 05 (Custom) 04 (Custom) 03 (Custom) 02 (Custom) 01 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.