เลขาธิการ สทส.มอบเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมผ่านสถานทูตไทย

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ได้เข้าพบ ฯพณฯ กิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ เหรียญฯ(หนึ่งหมื่นเหรียญฯ)ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการให้ส่งไปช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินก่อน และขอรับบริจาค จากวัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯให้ส่งตามมาทีหลัง ซึ่งขณะนี้วัดไทย และชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ ได้ตั้งตู้รับบริจาคไปเรื่อย ๆ เพื่อนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศไทยต่อไป ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี สำนักงานเลขาธิการ สทส. รายงาน