ประชุมเตรียมการประชุมใหญ่เดือนมิถุนายน ที่วัดไทยแอล.เอ.

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับคณะสงฆ์-คณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส
ประชุมเตรียมงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๕
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตโล ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ พระราชธรรมวิเทศ รองประธานฯ รูปที่ ๑
งานทำบุญฉลองวัดไทยลอสแองเจลิสครบ ๔๐ ปี
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ศาลาพระธรรมราชานุวัตร วัดไทยลอสแองเจลิส
เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา

พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา จัดโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เลขาธิการ สทส.มอบเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมผ่านสถานทูตไทย

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และพระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ได้เข้าพบ ฯพณฯ กิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ เหรียญฯ(หนึ่งหมื่นเหรียญฯ)ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการให้ส่งไปช่วยเหลือเป็นการฉุกเฉินก่อน และขอรับบริจาค จากวัดสมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยฯให้ส่งตามมาทีหลัง ซึ่งขณะนี้วัดไทย และชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯ ได้ตั้งตู้รับบริจาคไปเรื่อย ๆ เพื่อนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศไทยต่อไป ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี สำนักงานเลขาธิการ สทส. รายงาน

My Life as a simple monk พระมหาบ้านนอก สู่เมืองนอก

ชีวิตลูกชาวนา สอบได้เป็นพระมหา จากบ้านนอก สู่เมืองนอก ด้วยความฝันใฝ่ มุ่งมั่นต่อการศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ จนสามารถนำพาตัวเองขึ้นสู่เวทีโลกแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ โปรดติดตามชีวิตจากเด็กบ้านนอก สู่เมืองนอก

Published
Categorized as t-about