ธรรมสัญจรเยี่ยมวัดไทยในแวนคูเวอร์ แคนาดา

รายการธรรมสัญจรสู่แคนาดา นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตจากวัดต่าง ๆที่เดินทางมาประชุมที่วัดพุทธออเรกอน เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธปัญญานันทาราม โดยมี พระมหาธวัชชัย คุณากโร คอยให้การต้อนรับพร้อมด้วยญาติโยมที่ใจบุญ มีศรัทธาตั้งมั่น ได้เดินทางไปโปรดญาติโยมถึงเมืองวิคตอเรีย เมืองหลวงของรัฐ British Columbia และอีกหลาย ๆ ร้านอาหารในเมืองแวนคูเวอร์ ด้วยความประทับใจ (๒๐-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔)

Photo Galleries

ภาพกิจกรรมโครงการธรรมสัญจร จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ภาคตะวันออก มีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก