สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

สรุปข่าวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นการสรุปกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.และที่อื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการไปปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี.และงานของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

Published
Categorized as t-news

ขอเชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎก ปาฬิอักษรสยาม ฉบับ จปร.

  พิธีถวายพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม  วันที่ ๑๘  และ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา กำหนดการ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน) เวลา  ๑๕.๐๐  น. –   พระสงฆ์  อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันที่อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เวลา ๑๖.๐๐  น.  –  อัญเชิญพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม ประดิษฐาน ณ อุโบสถ                         –  พิธีทักษิณานุปทาน บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พลเรือเอก พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภ)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช                               –  ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย… Continue reading ขอเชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎก ปาฬิอักษรสยาม ฉบับ จปร.

Published
Categorized as t-news

Happiness for Everyone in Every Day

ปรัชญาที่ชาวจีนถือว่าเป็นมนตรานำโชคมาสู่ชีวิต (Chinese Mantra to practice for good luck)

จงให้มากกว่าที่ผู้รับต้องการ และทำอย่างหน้าชื่นตาบาน
จงพูดกับคนที่ถึงแม้จะอายุน้อยกว่า แต่เขาก็มีความสำคัญเท่ากัน
จงอย่าเชื่อทุกอย่างที่ได้ยิน ใช้ทั้งหมดที่มี และนอนเท่าที่อยากจะนอน