ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

ประชุมสัมมนาผู้นำนานาศาสนา Interfaith Dialogue at Wat Thai Los Angeles (11-June-2015)

การประชุมสัมมนาผู้นำศาสนานานาชาติ เรื่อง “ศาสนากับสันติภาพโลก” เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้นำของศาสนานิกายต่าง ๆ นานาชาติทั่วสหรัฐฯ และพระธรรมทูตทั่วโลก ลงทะเบียนรับเอกสารการประชุม

การสัมมนาเตรียมความพร้อมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงต่างประเทศ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส ๑๑ กพ.๕๘

พิธีเปิดปฐมนิเทศการเรียนการสอนประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ณ แดนพุทธภูมิ

การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก
เรื่อง “การระดมความคิดเพื่อพัฒนางานเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วโลก”