ขอเชิญร่วมสร้างพระไตรปิฎก ปาฬิอักษรสยาม ฉบับ จปร.

 

พิธีถวายพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม 

วันที่ ๑๘  และ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ  วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา

กำหนดการ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน)

เวลา  ๑๕.๐๐  น. –   พระสงฆ์  อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันที่อุโบสถ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

เวลา ๑๖.๐๐  น.  –  อัญเชิญพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม ประดิษฐาน ณ อุโบสถ

                        –  พิธีทักษิณานุปทาน บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พลเรือเอก พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวุฒิชัยเฉลิมลาภ)ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

                              –  ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

                              –  พิธีกรอาราธนาศีล  ประธานสงฆ์ให้ศีล

                        – พระสงฆ์สวดมาติกา-สดับปกรณ์

                              -ถวายเครื่องไทยธรรม  พระสงฆ์อนุโมทนา

                              -เป็นอันเสร็จพิธี

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (พิธีถวายพระไตรปิฎก)

เวลา ๐๘.๓๐ น.  – พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ มณฑลพิธี (หน้าวัด)

เวลา  ๐๙.๐๐  น.  –   ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์เดินทางมาถึงมณฑลพิธี

– ประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

– มอบพระไตรปิฎกแก่ผู้แทนเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่ออัญเชิญร่วมในขบวนแห่

–  พุทธศาสนิกชน ตั้งขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎกบริเวณหน้าวัด แห่รอบบริเวณวัดเสร็จแล้วอัญเชิญพระไตรปิฎก ขึ้นสู่อุโบสถประดิษฐานบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้

เวลา  ๐๙.๕๙  น. –  ม.จ. (หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                        –  ถวายสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

                              – พิธีกรนำไหว้พระสวดมนต์   สมาทานศีล

–  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระไตรปิฎก

–  พิธีกรนำกล่าวคำถวายพระไตรปิฎกปาฬิ จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช อักษรสยาม

    แด่วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

–  พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี) กล่าวสัมโมทนียกถา

– พระสงฆ์ทั้งนั้นกล่าวอนุโมทนากถา (ภาษาบาลี)

เวลา  ๑๑.๐๐   น. – ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

เวลา  ๑๓.๐๐  น. (พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช)

               – พิธีถวายพวงมาลาสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                พระปิยมหาราช โดย ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย

               – ฯพณฯ เอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี พระปิยมหาราช

-วางพวงมาลาในนามข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทย

               – นายกสมาคม ชมรม ผู้แทนพ่อค้า ประชาชน องค์กร ต่าง ๆ เข้าวางพวงมาลาถวาย ตามลำดับ

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีสาธยายพระไตรปิฏก เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

– ม.จ.(หญิง) วุฒิเฉลิม วุฒิชัย จุดเทียนบูชาพระไตรปิฎก

– พระสงฆ์พร้อมด้วย พุทธบริษัทพร้อมกันสาธยายพระไตรปิฎก

-เจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตาอุทิศพระราชกุศล

เวลา ๑๕.๐๐ น. พักการสาธยายพระไตรปิฎก (ภาคบ่าย)

เวลา  ๑๘.๐๐  น. –  พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชน  ทำวัตรสวดมนต์เย็น(แปล)

เวลา  ๑๙.๐๐  น.  – สาธยายพระไตรปิฎก(ภาคค่ำ) และบรรยายธรรมตามพระสูตรที่สาธยาย

เวลา  ๒๑.๐๐ น.  – เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตาอุทิศพระราชกุศลแด่พระปิยมหาราช

                              – ดับเทียนบูชาพระไตรปิฎก  เป็นอันเสร็จพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a comment

Your email address will not be published.