ข่าวสารงานบุญ กฐิน บุญแปลก

 

บุญกฐิน คือ บุญแปลก

 

การทอดกฐิน ถือว่าเป็นกาลทานที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า มีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุแสวงหาผ้าจีวร หลังออกพรรษาแล้ว ๑ เดือน ในกาลต่อมา เพื่อความสะดวกสาธุชนได้จัดผ้าไตรจีวรนำไปทอดที่วัด ที่มีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส สาธุชนทอดได้ปีละหนึ่งครั้ง จึงถือว่าการทอดกฐินมีผลานิสงส์มาก

 

การทอดกฐิน ถือว่าเป็นการทำบุญที่เรียกว่า “กาลทาน” ที่มีอานิสงส์พิเศษของชาวพุทธ เพราะเป็น  การทำบุญที่จำกัดเรื่องกาลเวลา จำกัดสถานที่ คือต้องทอดในวัดที่มีพระอยู่จำพรรษาเท่านั้น และต้องมีโบสถ์หรือเขตสีมาในเวลาทำสังฆกรรม ที่เรียกว่า “กรานกฐิน” ให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต

ในช่วง ๑ เดือนตั้งแต่วันออกพรรษาปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม เป็นต้นมา ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายได้แสวงหาผ้าจีวรถวายพระประจำปี หรือที่เรียกว่า “การทอดกฐิน” นั่นเอง ในปีนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสได้รับนิมนต์ให้ไปเทศน์ และนำปฏิบัติธรรมอยู่หลาย ๆ วัดด้วยกัน ดังจะขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

วัดแรกที่ทอดกฐินเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ที่ผู้เขียนมาโอกาสไปเทศน์คือวัดมงคลเทพมุนี เมืองเบ็นซาเล็ม ชานเมืองฟิลลาเดลเฟียขับรถประมาณครึ่งชั่วโมง เป็นวัดสายของศิษย์หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ ซึ่งใคร ๆ ก็ทราบดีและเมื่อได้ข่าวการบุญการกุศลเช่นนี้ญาติโยมที่อยู่ในรัฐใกล้ชิดติดกันก็เดินทางมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าภาพหลักปีนี้ท่านที่เป็นประธาน คือ นพ.สุใจ คุณอนงค์ อุดมทรัพย์ พร้อมด้วยครอบครัว ตั้งใจทำบุญใหญ่ด้วยการรอคอยมาเป็นเวลาหลายปี และก่อนทำบุญใหญ่ปีนี้ก็มีทุกขลาภคือต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจ แต่ว่าจิตใจเปี่ยมล้นด้วยบุญกุศลที่มีจิตใจตั้งมั่นจึงทำให้เกิดผลานิสงส์ ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและได้มาร่วมทอดกฐินด้วยความปลาบปลื้มใจ

วัดที่สอง หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์วันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ผู้เขียนได้รับนิมนต์ไปร่วมงานกฐินที่วัดไทยมินนิโซต้า เมืองแอลริเวอร์ มลรัฐมินนิโซต้า ซึ่งเป็นวัดในเครืองสมัชชาสงฆ์ไทยฯที่เป็นวัดน้องใหม่ตั้งมาไม่นาน แต่มีญาติโยมที่เป็นกรรมการเข้มแข็งเอาใจใส่ทะนุบำรุงพระสงฆ์และวัดวาศาสนาเป็นอย่างดี ประธานทอดกฐินปีนี้คือ คุณอธิษฐาน อัจฉะวงค์ พร้อมด้วยเพื่อน ๆ ผู้ปฎิบัติธรรม ตั้งกองกฐินสามัคคี “อริยมรรค” คือให้เจ้าภาพจองทั้งหมด ๘ กองตั้งชื่อตามอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นประธานร่วม

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คณะเจ้าภาพกฐินกลุ่มนี้ ได้ติดตามท่านเจ้าอาวาสคือพระอาจารย์สุภาพ เจ้าอาวาสวัดไทยมินนิโซต้า ไปร่วมปฎิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษในโครงการธรรมสัญจร เพื่อสมโภชอุโบสถหลังใหม่ในงานการพัทธสีมาฝังลูกนิมิต วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก โดยมี ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำปฏิบัติปรากฏว่าประทับใจอยากจะให้มีการอบรมธรรมะภาคภาษาอังกฤษที่วัดมินนิโซต้าบ้าง จึงได้นิมนต์ไปร่วมงานทอดกฐิน พร้อมด้วยพระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป วิทยากร ของโครงการธรรมสัญจร ด้วย ในงานนี้ได้ถ่ายทำรายการทีวี “ท่องธรรม” โดยจะนำออกอากาศทางสถานทีโทรทัศน์ TNN2 ที่เมืองไทย และออกรายการทีวีของ Lao Champa, Nat TV. ด้วย

วัดที่สาม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ที่ผู้เขียนได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม คือวัดลาวพุทธวงศ์ เมืองมานาซัส รัฐเวอร์จีเนีย เป็นวัดของท่านเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ลาว พระอาจารย์มหาจันดาพร จกฺกวโร และญ่าท่านบุญมี กิตฺติธมฺมวณฺโณ ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นกรรมการที่ปรึกษาการสร้างวัดลาวพุทธคยานานาชาติ ประเทศอินเดีย ในการตั้งองค์กฐินครั้งนี้เพื่อนำไปทอดที่ประเทศอินเดีย ได้ขึ้นบรรยายขยายความ ว่า “ไปอินเดียทำไม ทำไมต้องไปสร้างวัดในอินเดีย ?” เป็นหัวข้อที่ยกขึ้นแสดงธรรมและสนทนากับญาติโยมทั้งหลาย

ในงานนี้ท่านเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ได้มอบหนังสือ Walking on the Path of the Buddha คือหนังสือคู่มือท่องแดนพุทธสถานอินเดีย-เนปาลภาษาอังกฤษ จำนวน ๕๐ เล่ม เพื่อให้ญาติโยมทำบุญนำเงินเข้ากองทุนสร้างวัดลาวพุทธคยานานาชาติ พร้อมทั้งได้มอบ การ์ดอวยพร ๑๖ ภาพในแดนพุทธภูมิ จำนวน ๒๕ กล่อง เพื่อให้ญาติโยมได้ทำบุญนำเงินเข้ากองทุนนี้ด้วย นับว่าเป็นกุศลฉันทะที่น่าประทับใจในการสร้างสรรค์จรรโลงพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิอันควรให้การสนับสนุนอย่างยิ่ง

วัดที่สี่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ได้รับนิมนต์ไปร่วมงานกฐินและแสดงธรรม ณ วัดป่าสันติธรรม เมือง แคร์รอลตัน มลรัฐเวอร์จีเนีย โดยมีท่านเจ้าภาพผู้เป็นประธานใหญ่ คือคุณบุญญฤทธิ์ (แจ๊ก) งามสะอาด เจ้าของร้านอาหารธิดาไทย (มีทั้งหมด ๖ สาขา) ในรอบ ๆเมืองแฮมตันโรด เช็กสปีคเบย์แอเรีย และเวอร์จีเนีย บีช เมื่องท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐภาคตะวันออก

งานนี้จะขาดพี่ใหญ่ให้การสนุบสนุนร่วมเป็นประธานร่วมไม่ได้ คือ คุณพยุง คุณจิตนา งามสอาด แห่งร้านอาหารทะเลไทย ในกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ได้ชักชวนญาติพี่น้องและพนักงานในร้านทั้งสองแห่งล้วนแต่เป็นชาวอ่างทองเป็นส่วนใหญ่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งจากวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. และในรัฐใกล้เคียง งานนี้เจ้าอาวาส พระมหาอุดม ปภงฺกโร และคณะกรรมการวัดหน้าบานเลยเพราะได้ปัจจัยเข้าวัดเยอะมาก ตัวเลขยังไม่เปิดเผย แต่ทางวัดก็มีโครงการสร้างถาวรวัตถุถวายหลวงตาชี เป็นอนุสรณ์ ๘๔ ปี คือจะสร้าง “ศาลารวมใจ” เป็นศาลาเอนกประสงค์ งบประมาณอีกหลายแสน ดังนั้นงานกฐินปีนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมกองทุนในการก่อสร้างในครั้ง

          ในปีนี้ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้น โดยมีคณะพยาบาลบัลติมอร์ได้รวมกลุ่มเป็นประธาน และเตรียมการทอดถวายในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้ ดังนั้น บุญกฐินในปีนี้จึงเรียกว่า กฐินสามัคคี

Leave a comment

Your email address will not be published.