คณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ณ วัดไทยนอร์เวย์ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๕๘

Handy (Custom) Handy1 (Custom) Handy2 (Custom) IMG_8338 (Custom) IMG_8340 (Custom) IMG_8342 (Custom) IMG_8344 (Custom) IMG_8349 (Custom) IMG_8355 (Custom) IMG_8356 (Custom) IMG_8362 (Custom) IMG_8364 (Custom) IMG_8365 (Custom) IMG_8366 (Custom) IMG_8368 (Custom) IMG_8376 (Custom) IMG_8380 (Custom) IMG_8383 (Custom) IMG_8384 (Custom) IMG_8386 (Custom) IMG_8388 (Custom) IMG_8390 (Custom) IMG_8392 (Custom) IMG_8395 (Custom) IMG_8398 (Custom) IMG_8402 (Custom) IMG_8404 (Custom) IMG_8406 (Custom) IMG_8409 (Custom) IMG_8413 (Custom) IMG_8417 (Custom) IMG_8421 (Custom) IMG_8427 (Custom) IMG_8429 (Custom) IMG_8431 (Custom) IMG_8432 (Custom) IMG_8433 (Custom) IMG_8434 (Custom) IMG_8436 (Custom) IMG_8439 (Custom) IMG_8440 (Custom) IMG_8441 (Custom) IMG_8445 (Custom) IMG_8448 (Custom) IMG_8451 (Custom) IMG_8453 (Custom) IMG_8455 (Custom) IMG_8456 (Custom) IMG_8458 (Custom) IMG_8460 (Custom) IMG_8461 (Custom) IMG_8465 (Custom) IMG_8466 (Custom) IMG_8471 (Custom) IMG_8480 (Custom) IMG_8481 (Custom) IMG_8482 (Custom) IMG_8483 (Custom) IMG_8484 (Custom) IMG_8485 (Custom) IMG_8486 (Custom) IMG_8487 (Custom) IMG_8488 (Custom) IMG_8489 (Custom) IMG_8491 (Custom) IMG_8495 (Custom) IMG_8496 (Custom) IMG_8519 (Custom) IMG_8524 (Custom) IMG_8526 (Custom) IMG_8527 (Custom) IMG_8529 (Custom) IMG_8532 (Custom) IMG_8534 (Custom) IMG_8535 (Custom) IMG_8536 (Custom) IMG_8539 (Custom) IMG_8540 (Custom) IMG_8541 (Custom) IMG_8544 (Custom) IMG_8545 (Custom) IMG_8546 (Custom) IMG_8547 (Custom) IMG_8548 (Custom) IMG_8549 (Custom) IMG_8551 (Custom) IMG_8552 (Custom) IMG_8556 (Custom) IMG_8557 (Custom) IMG_8558 (Custom) IMG_8561 (Custom) IMG_8569 (Custom) IMG_8571 (Custom) IMG_8572 (Custom) IMG_8573 (Custom) IMG_8574 (Custom) IMG_8575 (Custom) IMG_8576 (Custom) IMG_8577 (Custom) IMG_8579 (Custom) IMG_8580 (Custom) IMG_8586 (Custom) IMG_8587 (Custom) IMG_8588 (Custom) IMG_8610 (Custom) IMG_8616 (Custom) IMG_8618 (Custom) IMG_8619 (Custom) IMG_8620 (Custom) IMG_8623 (Custom) IMG_8624 (Custom) IMG_8625 (Custom) IMG_8628 (Custom) IMG_8630 (Custom) IMG_8633 (Custom) IMG_8637 (Custom) IMG_8638 (Custom) IMG_8639 (Custom) IMG_8640 (Custom) IMG_8642 (Custom) IMG_8644 (Custom) IMG_8645 (Custom) IMG_8647 (Custom) IMG_8649 (Custom) IMG_8650 (Custom) IMG_8651 (Custom) IMG_8652 (Custom) IMG_8656 (Custom) IMG_8658 (Custom) IMG_8663 (Custom) IMG_8665 (Custom) IMG_8667 (Custom) IMG_8668 (Custom) IMG_8673 (Custom) IMG_8674 (Custom) IMG_8680 (Custom) IMG_8682 (Custom) IMG_8691 (Custom) IMG_8707 (Custom) IMG_8715 (Custom) IMG_8723 (Custom) IMG_8724 (Custom) IMG_8728 (Custom) IMG_8730 (Custom) IMG_8731 (Custom) IMG_8732 (Custom) IMG_8739 (Custom) IMG_8745 (Custom) IMG_8749 (Custom) IMG_8750 (Custom) IMG_8764 (Custom) IMG_8767 (Custom) IMG_8772 (Custom) IMG_8791 (Custom) IMG_8792 (Custom) IMG_8793 (Custom) IMG_8808 (Custom) IMG_8825 (Custom) IMG_8828 (Custom) IMG_8832 (Custom) IMG_8835 (Custom) IMG_8844 (Custom) IMG_8846 (Custom) IMG_8855 (Custom) IMG_8860 (Custom) IMG_8862 (Custom) IMG_8870 (Custom) IMG_8881 (Custom) IMG_8883 (Custom) IMG_8886 (Custom) IMG_8895 (Custom) IMG_8906 (Custom) IMG_8922 (Custom) IMG_8927 (Custom) IMG_8929 (Custom) IMG_8930 (Custom) IMG_8938 (Custom) IMG_8940 (Custom) IMG_8941 (Custom) IMG_8942 (Custom) IMG_8945 (Custom) IMG_8951 (Custom) IMG_8955 (Custom) IMG_8964 (Custom) IMG_8971 (Custom) IMG_8984 (Custom) IMG_8985 (Custom) IMG_8988 (Custom) IMG_8996 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.