คณะกรรมการสมัชชาฯ ตรวจเยี่ยมวัดไทยในเครือสมัชชาฯ ที่ชิคาโก

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสมัชชสงฆ์ไทยฯ นำโดย พระสุนทรพุทธิวิเทศ รักษาการประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พร้อมด้วย พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ และพระครูศรีวิเทศธรรมคุณ รองเลขาธิการ พระครูสิทธิธรรมวิเทศ ศาสนิกสัมพันธ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ชิคาโก โดยมีพระอาจารย์รัตน์ เจ้าอาวาสให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพระธรรมกายชิคาโก ซึ่งกำลังขยายกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนครชิคาโก ได้ซื้อโบสถ์ของชาวคริสต์เพื่อใช้ทำเป็นวัดธรรมกายแห่งใหม่ซึ่งสามารถจุคนได้ประมาณ ๒๐๐ กว่าคน พร้อมทั้งมีโรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ในโบสถ์แห่งนี้ด้วย ซึ่งทางพระธรรมกายได้ดำเนินการคงไว้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ อนุเคราะห์เพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนได้ตามปกติ

ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี

เลขาธิการ

รายงานข่าวจากนครชิคาโก

Leave a comment

Your email address will not be published.