งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๖ ปี หลวงตาชีคณะศิษยานุศิษย์ น้อมจิตคารวะ จัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๖ ปีถวายเป็นธรรมสมโภช วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิบัติธรรมภาคภาษาไทย วันที่ ๑๐ มิ.ย. และปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ วันที่ ๑๑ มิ.ย. ทำบุญอายุ ทักษุณานุปทาน วันที่ ๑๒ มิย. มีพระสงฆ์มาร่วมงาน ๖๒ รูป ฆราวาสมากกว่า ๕๐๐ คน ร่วมงานนี้อย่างคับคั่งด้วยแรงศรัทธาเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

Leave a comment

Your email address will not be published.