งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพกิตติโสภณ อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

กำหนดการ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภธรรม
พระเทพกิตติโสภณ
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺณมหาเถร น.ธ.เอก,ป.ธ.๗,พธ.บ.,พธ.ด.)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมปทีป
อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
สิริอายุรวม 79 ปี 9 เดือน 59 พรรษา
***********

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๖.๐๐ น. -พิธีสรงน้ำศพพระเทพกิตติโสภณ โดยคณะสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป ทั้ง ๒ วัด
-คณะสงฆ์วัดมงคลเทพมุนี
-คณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.
-คณะสงฆ์วัดพุทธไทยถาวร
-คณะสงฆ์วัดลาวกิตติสีลาราม และญาติโยมพุทธศาสนิกชน ชาวนิวยอร์ก
เวลา ๑๙.๐๐ น. -พิธีสวดพระอภิธรรม โดยคณะพระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดพุทธไทยถาวร
-ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ กล่าวคำไว้อาลัยจากหลวงตาชี และกล่าวธรรมกถา เป็นเวลา ๓๐ นาที
-เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คณะสงฆ์วัดวชิรธรรมปทีป และคณะกรรมการบริหารวัด
พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั่วไป
-คณะสงฆ์วัดลาวกิตติสีลาราม และญาติโยม

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. -พิธีสวดพระอภิธรรม โดยพระพิธีธรรม ๔ รูป จากวัดลาวกิตติสีลาราม
และศูนย์ปฏิบัติธรรมเวสท์เร็ดดิ้ง คอนเน็คติกัต
และอุบาสกอุบาสิก สวดพระสหัสสนัย
– คณะเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ได้แก่
– คณะสงฆ์วัดพุทธาวาส นำโดย พระสุนทรพุทธิวิเทศ
– คณะสงฆ์วัดพุทธรังษี ไมอามี นำโดย พระสิริธรรมวิเทศ
– คุณหม่อมจันทร์ธิดา นครินทร์ และครอบครัว,
– คุณดวงเดือน คุณเจมส์ ฮิวส์ และครอบครัว
– กล่าวสังเวคกถา โดย พระสุนทรพุทธิวิเทศ รักษาการณ์แทนประธานสมัชชาฯ

วันเสาร์ ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม โดยพระพิธีธรรม ๔ รูปวัดวชริรธรรมปทีป
คณะเจ้าภาพ ได้แก่
-คณะสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ และประธานอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. พร้อมด้วยคณะสงฆ์/ กรรมการบริหารวัด และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย
-สมาคมทักษิณ แห่งนครนิวยอร์ก
-กล่าวธรรมกถา โดย.

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม โคยพระพิธีธรรม ๔ รูป
เจ้าภาพสวด ได้แก่ บริษัท วาสินีฟู๊ด โดยคุณวิชัย-ประไพ ชลาลัยวัลย์
– กล่าวธรรมกถา โดย..

วันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม โคยพระพิธีธรรม ๔ รูป
คณะเจ้าภาพสวด ได้แก่
– สมาคมพยาบาล
– วัดสาขาของวัดปากน้ำภาษีเจริญในสหรัฐอเมริกา 3 วัด
– วัดมงคลเทพมุนี ฟิลาเดียวเฟีย นำโดยพระครูมงคลธรรมวิเทศ
– วัดปากน้ำอเมริกา โอไฮโอ้ นำโดย พระวิเทศวิสุทธิคุณ
– วัดปากน้ำ มิชิแกน นำโดย พระมหาพิมล ญาณวิมโล
– วัดมหาธาตุเจติยาราม ฟลอริดา นำโดยพระครูวินัยธรทูลถวาย
– กล่าวธรรมกถา โดย…

วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม โคยพระพิธีธรรม ๔ รูป
คณะเจ้าภาพสวด ได้แก่
– สถานกงสุลใหญ่ ณ มหานครนิวยอร์ก นำโดย ท่านกงสุลใหญ่พิริยะ เข็มพล
และคณะ
– คุณเล็ก บริษัทรามา พร้อมด้วยครอบครัว
– กล่าวธรรมกถา โดย…

วันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีสวดบทพระธรรมนิยามสูตร โดยพระสงฆ์ที่มาร่วมงานทั้งหมด
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสวดพระอภิธรรม โคยพระพิธีธรรม ๔ รูป
เจ้าภาพสวด คือ คณะสงฆ์วัดพุทธไทยถาวร
กล่าวธรรมกถา โดย…

หมายเหตุ : ขอเชิญท่านสาธุชนจองเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเช้า-เพล ทุกวัน และท่านใดมีความประสงค์จะจองเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพถวายพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติโสภณ กรุณาติดต่อเป็นเจ้าภาพได้ที่วัดวชิรธรรมปทีป ตามเบอร์โทรนี้ 631-471-8006, 914-699-5778

Leave a comment

Your email address will not be published.