ชมคลิปวีดีโอ งานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ปี ๒๕๕๕

ขอเชิญชมคลิปวีดีโอ งานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตโลก และงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้ง ๓๖/๒๕๕๕ งานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ ๔๐ ปี และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. สรุปข่าว การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
http://youtu.be/Bi2sye68fSI

๒. สรุปข่าว พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้ง ๓๖/๒๕๕๕
๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
http://youtu.be/dfb68BvR0Z4

๓. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทในสหรัฐอเมริกา การปาฐกถาธรรม เรื่องเหลียวหน้าแลหลังงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ โดย พระธรรมโกศาจารย์ ตอนที่ 2 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส วันที่ ๗ มิ.ย ๒๕๕๕
http://youtu.be/nt8ks1rF9W8

๔. พิธีเปิดงานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ 40 ปี และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
http://youtu.be/WExBa1Imj6c

ขอเชิญชมคลิปวีดีโอ งานประชุมสัมมนาพระธรรมทูตโลก และงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯสมัยสามัญประจำปี ครั้ง ๓๖/๒๕๕๕ งานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ ๔๐ ปี และงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑. สรุปข่าว การประชุมสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลก ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

๒. สรุปข่าว พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้ง ๓๖/๒๕๕๕
๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาทในสหรัฐอเมริกา การปาฐกถาธรรม เรื่องเหลียวหน้าแลหลังงานพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ โดย พระธรรมโกศาจารย์ ตอนที่ 2 ณ วัดไทยลอสแองเจลิส วันที่ ๗ มิ.ย ๒๕๕๕

๔. พิธีเปิดงานสมโภชวัดไทยลอสแองเจลิส ครบ 40 ปี และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๐ ปี พระราชธรรมวิเทศ หัวหน้าสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส และรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ รูปที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

Leave a comment

Your email address will not be published.