ชื่นชมศิลปะ-อารยธรรมเก่าแก่ของอาณาจักรโรมัน Rome and Ancient Roman

โรม (อิตาลี: Roma; อังกฤษ: Rome) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ ในเขตตัวเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.5 ล้านคน ถ้ารวมเมืองโดยรอบจะมีประมาณ 4.3 ล้านคน โดยมีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับมิลานและเนเปิลส์

นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นดินแดนที่ประทับของพระสันตะปาปาแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วย

หลังสิ้นสุดยุคกลาง โรมได้อยู่ภายใต้การปกครองของพระสันตะปาปา เช่น สมเด็จพระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์ที่ 6 และสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 10 ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ให้โรมกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลีเช่นเดียวกับฟลอเรนซ์[2] ซึ่งในยุคสมัยดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แบบที่เห็นในปัจจุบัน และมีเกลันเจโลได้วาดภาพปูนเปียกประดับภายในโบสถ์น้อยซิสทีน ศิลปินและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่างบรามันเต แบร์นินี และราฟาเอล ซึ่งพำนักอยู่ในโรมเป็นครั้งคราว ได้มีส่วนช่วยสรางสรรค์สถาปัตยกรรมแบบสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาและแบบบารอกในโรมด้วยเช่นกัน

ใน พ.ศ. 2550 โรมเป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากเป็นอันดับที่ 11 ของโลก มากเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรป และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอิตาลี[3] ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก[4] นอกจากนี้ อนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์อย่างพิพิธภัณฑ์วาติกันและโคลอสเซียมยังจัดอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากที่สุด 50 อันดับแรกของโลก (พิพิธภัณฑ์วาติกันมีนักท่องเที่ยว 4.2 ล้านคนต่อปี และโคลอสเซียมมี 4 ล้านคนต่อปี)

 

 

 

DSC03666 (Custom) DSC03667 (Custom) DSC03668 (Custom) DSC03671 (Custom) DSC03672 (Custom) DSC03674 (Custom) DSC03675 (Custom) DSC03676 (Custom) DSC03680 (Custom) DSC03682 (Custom) DSC03683 (Custom) DSC03685 (Custom) DSC03687 (Custom) DSC03689 (Custom) DSC03691 (Custom) DSC03692 (Custom) DSC03694 (Custom) DSC03699 (Custom) DSC03700 (Custom) DSC03703 (Custom) DSC03705 (Custom) DSC03708 (Custom) DSC03710 (Custom) DSC03711 (Custom) DSC03712 (Custom) DSC03713 (Custom) DSC03715 (Custom) DSC03716 (Custom) DSC03718 (Custom) DSC03719 (Custom) DSC03721 (Custom) DSC03722 (Custom) DSC03723 (Custom) DSC03724 (Custom) DSC03726 (Custom) DSC03727 (Custom) DSC03728 (Custom) DSC03729 (Custom) DSC03730 (Custom) DSC03731 (Custom) DSC03732 (Custom) DSC03733 (Custom) DSC03734 (Custom) DSC03735 (Custom) DSC03736 (Custom) DSC03737 (Custom) DSC03739 (Custom)
DSC03741 (Custom) DSC03742 (Custom) DSC03743 (Custom)
DSC03745 (Custom) DSC03746 (Custom)
DSC03749 (Custom) DSC03750 (Custom) DSC03751 (Custom) DSC03752 (Custom) DSC03753 (Custom) DSC03754 (Custom) DSC03755 (Custom) DSC03756 (Custom) DSC03757 (Custom) DSC03758 (Custom) DSC03759 (Custom) DSC03760 (Custom) DSC03761 (Custom) DSC03762 (Custom) DSC03763 (Custom) DSC03764 (Custom) DSC03765 (Custom) DSC03766 (Custom) DSC03767 (Custom) DSC03768 (Custom) DSC03769 (Custom) DSC03770 (Custom) DSC03771 (Custom) DSC03772 (Custom) DSC03773 (Custom) DSC03774 (Custom) DSC03775 (Custom) DSC03779 (Custom) DSC03780 (Custom) DSC03781 (Custom) DSC03782 (Custom) DSC03783 (Custom) DSC03784 (Custom) DSC03786 (Custom) DSC03787 (Custom) DSC03788 (Custom) DSC03789 (Custom) DSC03790 (Custom) DSC03792 (Custom) DSC03794 (Custom)
DSC03797 (Custom) DSC03798 (Custom) DSC03801 (Custom) DSC03802 (Custom) DSC03803 (Custom) DSC03804 (Custom) DSC03806 (Custom) DSC03807 (Custom) DSC03808 (Custom) DSC03809 (Custom) DSC03810 (Custom) DSC03811 (Custom) DSC03812 (Custom) DSC03814 (Custom) DSC03815 (Custom) DSC03816 (Custom) DSC03818 (Custom) DSC03822 (Custom) DSC03823 (Custom) DSC03824 (Custom) DSC03827 (Custom) DSC03828 (Custom) DSC03830 (Custom) DSC03831 (Custom) DSC03832 (Custom) DSC03834 (Custom) DSC03835 (Custom) DSC03836 (Custom) DSC03837 (Custom) DSC03838 (Custom) DSC03839 (Custom) DSC03840 (Custom) DSC03841 (Custom) DSC03842 (Custom) DSC03843 (Custom) DSC03844 (Custom) DSC03845 (Custom) DSC03847 (Custom) DSC03849 (Custom) DSC03850 (Custom) DSC03852 (Custom) DSC03854 (Custom) DSC03855 (Custom) DSC03858 (Custom) DSC03859 (Custom) DSC03862 (Custom) DSC03863 (Custom) DSC03866 (Custom) DSC03867 (Custom) DSC03868 (Custom) DSC03870 (Custom) DSC03871 (Custom) DSC03872 (Custom) DSC03873 (Custom) DSC03874 (Custom) DSC03875 (Custom) DSC03877 (Custom) DSC03878 (Custom) DSC03879 (Custom) DSC03882 (Custom) DSC03884 (Custom) DSC03885 (Custom) DSC03886 (Custom) DSC03888 (Custom) DSC03889 (Custom) DSC03890 (Custom) DSC03891 (Custom) DSC03896 (Custom) DSC03897 (Custom) DSC03899 (Custom) DSC03900 (Custom) DSC03901 (Custom) DSC03902 (Custom) DSC03903 (Custom) DSC03905 (Custom) DSC03906 (Custom) DSC03907 (Custom) DSC03908 (Custom) DSC03909 (Custom) DSC03910 (Custom) DSC03911 (Custom) DSC03913 (Custom) DSC03914 (Custom) DSC03915 (Custom) DSC03918 (Custom) DSC03919 (Custom) DSC03921 (Custom) DSC03922 (Custom) DSC03923 (Custom) DSC03924 (Custom) DSC03926 (Custom) DSC03928 (Custom) DSC03929 (Custom) DSC03930 (Custom) DSC03931 (Custom) DSC03934 (Custom) DSC03935 (Custom) DSC03936 (Custom) DSC03939 (Custom) DSC03941 (Custom) DSC03944 (Custom) DSC03945 (Custom) DSC03947 (Custom) DSC03954 (Custom) DSC03956 (Custom) DSC03957 (Custom) DSC03958 (Custom) DSC03959 (Custom) DSC03960 (Custom) DSC03961 (Custom) DSC03962 (Custom) DSC03963 (Custom) DSC03964 (Custom) DSC03965 (Custom) DSC03966 (Custom) DSC03967 (Custom) DSC03968 (Custom) DSC03969 (Custom) DSC03970 (Custom) DSC03971 (Custom) DSC03974 (Custom) DSC03976 (Custom) DSC03977 (Custom) DSC03980 (Custom) DSC03981 (Custom) DSC03982 (Custom) DSC03983 (Custom) DSC03984 (Custom) DSC03985 (Custom) DSC03986 (Custom) DSC03992 (Custom) DSC03993 (Custom) DSC03995 (Custom) DSC03996 (Custom) DSC03997 (Custom) DSC03999 (Custom) DSC04000 (Custom) DSC04002 (Custom) DSC04003 (Custom) DSC04005 (Custom) DSC04007 (Custom) DSC04008 (Custom) DSC04009 (Custom) IMG_0002 (Custom) IMG_0003 (Custom) IMG_0004 (Custom) IMG_0005 (Custom) IMG_0006 (Custom) IMG_0007 (Custom) IMG_0008 (Custom) IMG_0009 (Custom) IMG_0010 (Custom) IMG_0011 (Custom) IMG_0012 (Custom) IMG_0013 (Custom) IMG_0014 (Custom) IMG_0015 (Custom) IMG_0016 (Custom) IMG_0017 (Custom) IMG_0018 (Custom) IMG_0019 (Custom) IMG_0020 (Custom) IMG_0021 (Custom) IMG_0022 (Custom) IMG_0023 (Custom) IMG_0024 (Custom) IMG_0025 (Custom) IMG_0026 (Custom) IMG_0029 (Custom) IMG_0030 (Custom) IMG_0031 (Custom) IMG_0033 (Custom) IMG_0035 (Custom) IMG_0036 (Custom) IMG_0037 (Custom) IMG_0038 (Custom) IMG_0039 (Custom) IMG_0040 (Custom) IMG_0041 (Custom) IMG_0042 (Custom) IMG_0043 (Custom) IMG_0044 (Custom) IMG_0045 (Custom) IMG_0046 (Custom) IMG_0047 (Custom) IMG_0048 (Custom) IMG_0050 (Custom)
IMG_0053 (Custom) IMG_0055 (Custom) IMG_0057 (Custom) IMG_0058 (Custom) IMG_0060 (Custom) IMG_0061 (Custom) IMG_0062 (Custom) IMG_0063 (Custom) IMG_0064 (Custom) IMG_0065 (Custom) IMG_0066 (Custom) IMG_0067 (Custom) IMG_0068 (Custom) IMG_0069 (Custom) IMG_0070 (Custom) IMG_0071 (Custom) IMG_0072 (Custom) IMG_0073 (Custom) IMG_0074 (Custom) IMG_0075 (Custom) IMG_0076 (Custom) IMG_0077 (Custom) IMG_0078 (Custom) IMG_0079 (Custom) IMG_0080 (Custom) IMG_0081 (Custom) IMG_0082 (Custom) IMG_0084 (Custom) IMG_0085 (Custom) IMG_0086 (Custom) IMG_0087 (Custom) IMG_0088 (Custom) IMG_0089 (Custom) IMG_0090 (Custom) IMG_0091 (Custom) IMG_0095 (Custom) IMG_0098 (Custom) IMG_0101 (Custom) IMG_0102 (Custom) IMG_0104 (Custom) IMG_0105 (Custom) IMG_0106 (Custom) IMG_0107 (Custom) IMG_0108 (Custom) IMG_0109 (Custom) IMG_0110 (Custom) IMG_0111 (Custom) IMG_0112 (Custom) IMG_0113 (Custom) IMG_0114 (Custom) IMG_0116 (Custom) IMG_0117 (Custom) IMG_0120 (Custom) IMG_0121 (Custom) IMG_0123 (Custom) IMG_0124 (Custom) IMG_0125 (Custom) IMG_0127 (Custom) IMG_0128 (Custom) IMG_0130 (Custom) IMG_0131 (Custom) IMG_0132 (Custom) IMG_0133 (Custom) IMG_0135 (Custom) IMG_0136 (Custom) IMG_0138 (Custom) IMG_0140 (Custom) IMG_0144 (Custom) IMG_0147 (Custom) IMG_0149 (Custom) IMG_0151 (Custom) IMG_0153 (Custom) IMG_0154 (Custom) IMG_0155 (Custom) IMG_0156 (Custom) IMG_0159 (Custom) IMG_0160 (Custom) IMG_0161 (Custom) IMG_0162 (Custom) IMG_0163 (Custom) IMG_0164 (Custom) IMG_0165 (Custom) IMG_0167 (Custom) IMG_0169 (Custom) IMG_9824 (Custom) IMG_9826 (Custom) IMG_9827 (Custom) IMG_9830 (Custom) IMG_9836 (Custom) IMG_9842 (Custom) IMG_9848 (Custom) IMG_9853 (Custom) IMG_9854 (Custom) IMG_9855 (Custom) IMG_9951 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.