ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

Chopenhaken_0 Chopenhaken_1 Chopenhaken_2 Chopenhaken_3 Chopenhaken_4 Chopenhaken_5 Chopenhaken_6 Chopenhaken_7 Chopenhaken_8 Chopenhaken_9 Chopenhaken_10 Chopenhaken_11 Chopenhaken_12 Chopenhaken_13 Chopenhaken_14 Chopenhaken_15 Chopenhaken_16 Chopenhaken_17 Chopenhaken_18 Chopenhaken_19 Chopenhaken_20 Chopenhaken_21 Chopenhaken_22 Chopenhaken_23 Chopenhaken_24 Chopenhaken_25 Chopenhaken_26 Chopenhaken_27 Chopenhaken_28 Chopenhaken_29 Chopenhaken_30 Chopenhaken_31 Chopenhaken_32 Chopenhaken_33 Chopenhaken_34 Chopenhaken_35 Chopenhaken_36 Chopenhaken_37 Chopenhaken_38 Chopenhaken_39 Chopenhaken_40 Chopenhaken_41 Chopenhaken_42 Chopenhaken_43 Chopenhaken_44 Chopenhaken_45 Chopenhaken_46 Chopenhaken_47 Chopenhaken_48 Chopenhaken_49 Chopenhaken_50 Chopenhaken_51 Chopenhaken_52 Chopenhaken_53 Chopenhaken_54 Chopenhaken_55 Chopenhaken_56 Chopenhaken_57 Chopenhaken_58 Chopenhaken_59 Chopenhaken_60 Chopenhaken_61 Chopenhaken_62 Chopenhaken_63 Chopenhaken_64 Chopenhaken_65 Chopenhaken_66 Chopenhaken_67 Chopenhaken_68 Chopenhaken_69 Chopenhaken_70 Chopenhaken_71 Chopenhaken_72 Chopenhaken_73 Chopenhaken_74 Chopenhaken_75 Chopenhaken_76 Chopenhaken_77 Chopenhaken_78 Chopenhaken_79 Chopenhaken_80 Chopenhaken_81 Chopenhaken_82 Chopenhaken_83 Chopenhaken_84 Chopenhaken_85 Chopenhaken_86 Chopenhaken_87 Chopenhaken_88 Chopenhaken_89 Chopenhaken_90 Chopenhaken_91 Chopenhaken_92 Chopenhaken_93

ในโอกาสที่เดินทางไปร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่วัดไทยนอร์เวย์ ขากลับได้แวะชมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเดนมาร์ก ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์ก ถวายการต้อนรับและนำชมเมืองโคเปนฮาเกน และสถานที่สำคัญรอบนอกเมืองหลวงเป็นที่น่าประทับใจยิ่ง
ขออนุโมทนาช่างภาพที่ร่วมเดินทางทั้งสองรูป คือ ท่านพระนัทฐพงษ์(แน๊ก) และท่านพระมหาเดชา จากวัดพุทธราม ลีดส์ อังกฤษ ที่เอื้อเฟื้อภาพสวยๆนำมากฝากไว้แทนความทรงจำในการเดินทางครั้งนี้

Leave a comment

Your email address will not be published.