พำนักวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร และ ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานเมืองรอสกิลด์ และเมืองหลวงของเดนมาร์ก-โคเปนฮาเกน


Edited_..0.ถ่ายกับท่านเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์ก พระครูสิริอรรถวิเทศ และ พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ 
Edited_..0

พระมหาสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระครูสิริอรรถวิเทศ พระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ พระนัทธพงค์(แน๊ก)
Edited_.0

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตโบราณของชาวไวกิ้ง ที่เมืองรอสกิลด์Edited_0 Edited_1 Edited_3

มหาวิหารแห่งรอสกิลด์ ที่ฝังพระศพของกษัตริย์เดนมาร์ก

Edited_4ภายในมหาวิหารรอสกิลด์ หน้าหลุมฝังพระศพกษัตริย์

Edited_5

เสาวัดส่วนสูงของกษัตริย์ต่างๆที่มาเคารพพระศพ

มีส่วนสูงของพระมหากษัตริย์ไทยด้วย คือ รัชการที่ ๕ และรัชการที่ ๙

พร้อมด้วยพระราชวงค์ที่เคยมาเยี่ยมคารวะพระศพที่นี่

Edited_6 Edited_7 Edited_8 Edited_9 Edited_10 Edited_11

แท่นบูชาในมหาวิหารที่แกะสลักด้วยไม้อย่างดี ละเอียด ประณีตมากEdited_12. Edited_12 Edited_13

รูปปั้นแกะจากหินอ่อนแสดงควาทเศร้างโศกข้างหลุมฝังพระศพกษัตริย์เดนมาร์ก
Edited_14 Edited_15

บนชั้นที่ ๒ ของมหาวิหาร มองลงไปเห็นหลุมฝังศพมากมายEdited_16 Edited_17 Edited_18 Edited_20 Edited_21

หน้าประตูภายในมหาวิหารรอสกิลด์

Edited_23

ด้านนอกมหาวิหารมองเห็นยอดแหลมสูง 110 เมตรEdited_24 Edited_25. Edited_25 Edited_26

ตึกรัฐสภาในกรุงโคเปนฮาเกน เดนมาร์กEdited_27 Edited_28

มองเห็นตึกยอดแหลมเป็นรูปเกลียว คือตึกซื้อขายหุ่น Stock market ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกEdited_29 Edited_30 Edited_31 Edited_32.

พระราชวังหลวงของพระราชินี มากาเร็ต องค์ปัจจุบันEdited_32 Edited_33. Edited_33

มหาวิหารในพระราชวังหลวงของกษัตริย์เดนมาร์กEdited_34 Edited_36

ทหารรักษาพระองค์กำลังเดินตรวจยามที่หน้าพระราชวังหลวงพระนางมากาเร็ตEdited_38 Edited_39

บริเวณท่าเรือเดินสมุทรสมัยรัชการที่ ๕ เสด็จทางเรือมาขึ้นที่นี่ก่อนจะไปประทับที่พระราชวังหลวงEdited_40 Edited_41 Edited_42 Edited_44.

อนุสาวรีย์นางเงือกน้อย ที่ริมปากอ่าวของโคเปนฮาเกน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงEdited_44 Edited_46

ตำนานนางเงือกน้อยนั่งคอยเจ้าชายมาโปรด เป็นนิทานพื้นบ้านของชาวเดนมาร์กมาแต่โบราณEdited_47. Edited_47 Edited_50

Leave a comment

Your email address will not be published.