พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา

พิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา จัดโดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี. วันที่ ๙-๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a comment

Your email address will not be published.