รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๕๗

IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 มุทิตา สมเด็จวัดปากน้ำ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *