ร่วมงานเจาะดินปฐมฤกษ์ในการก่อสร้างอุโบสถวัดนวมินทรราชูทิศ บอสตัน


ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สนทนา กับ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ม. มจร.


พิธีตอกไม้มงคล และเจาะดินเป็นปฐมฤกษ์ โดยพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานในพิธี ณ วัดนวมินทรราชูทิศดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ กราบถวายรายงาน แด่พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิรญาณ
เกี่ยวกับงานของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.