สมัชชาสงฆ์ไทยฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ดร.พระมหาวันดี กนฺตสีโล วัดพรหมจริยการาม เฟรสโน แคลิฟอร์เนีย 12 ก.พ.58

edited1 (Custom) edited2 (Custom) edited3 (Custom) edited4 (Custom) edited5 (Custom) edited6 (Custom) edited7 (Custom) IMG_2688 (Custom) IMG_2692 (Custom) IMG_2693 (Custom) IMG_2697 (Custom) IMG_2699 (Custom) IMG_2702 (Custom) IMG_2989 (Custom) IMG_2990 (Custom)

Leave a comment

Your email address will not be published.