โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษาโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยเป็นนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ให้วัดต่าง ๆ ในเครือสมัชชาฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ร่วมกับวัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย ได้ร่วมกันจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๑๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Leave a comment

Your email address will not be published.