พำนักวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร และ ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานเมืองรอสกิลด์ และเมืองหลวงของเดนมาร์ก-โคเปนฮาเกน

การทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้รับความเอื้อจากท่านพระครูวิสุทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร

ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

ทัศนศึกษาเมืองรอสกิลด์-เมืองโคเปนเฮเกน สถานที่สำคัญในเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก (21-23 ก.ย.58)

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

ปฏิบัติธรรมประจำเดือนธันวาคม:Meditation Workshop on Dec.3, 2011

This is the monthly meditation workshop held at Wat Thai,D.C. led by Dr.Handy Inthisan

PREPARING FOR MEDITATION

Buddhist meditation is not merely a meditation. A meditation without the righteous aim and direction could bring harmful result. Buddhist meditation aims at tranquility, purity and radiance of the mid which will result in lessening of mental sufferings and bring peace and happiness to those who practice it.

Women Status in Buddhism by Dr.Thanat Inthisan at Penn State University, Mont Alto

We would be pleased and honored if you would consent to be our speaker at the PSU Mont Alto. Our students will benefit tremendously from your expertise in Buddhism.

เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

โครงการก่อตั้งวัดป่าธรรมรัตน์ เมืองพิทส์เบอร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา WAT PADHAMMARATANA (The Buddhist Meditation Center of Pittsburgh) 5411 Glenwood Ave. Pittsburgh PA 15207 ๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากเมืองพิทส์เบอร์ก(Pittsburgh) เป็นเมืองสำคัญเก่าแก่ทางด้านทิศตะวันตกของรัฐเพนซิลวาเนีย ภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้ ภูเขา และแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน เป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็กที่ยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสหรัฐอเมริกา งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทแบบไทยได้แผ่ขยายเข้ามาสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลานานกว่า ๔๐ ปีแล้ว การสร้างวัดไทย และศูนย์ปฏิบัติสมาธิได้เกิดขึ้นในมลรัฐต่าง ๆ อย่างมากมากและแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศนี้ เช่นเดียวกับชุมชนชาวไทย-ชุมชนลาว และชาวพุทธชาติ อื่นๆ ได้เข้าอยู่อาศัยประกอบอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งเป็นนักธุรกิจ นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมากล้วนแล้วแต่ต้องการที่พึ่งทางใจ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมใจนั่น คือ วัดพระพุทธศาสนา หรือ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปประกอบศาสนกิจ ศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ อีกประการหนึ่งเพื่อต้องการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถวายเป็น… Continue reading เปิดแล้ววัดไทยแห่งใหม่ในเมืองพิทส์เบิร์ก เพ็นซิลวาเนีย

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา

โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยเป็นนโยบายของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ให้วัดต่าง ๆ ในเครือสมัชชาฯจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ร่วมกับวัดป่าสันติธรรม เมืองแครอลตัน รัฐเวอร์จีเนีย ได้ร่วมกันจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน ๑๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔