Pilgrimage tour & Seminar on Buddhism in India

The Pilgrimage Tour and Seminar on Buddhism in India-Nepal

February 24 to March 5, 2011

ธรรมสวัสดี คณะธรรมสัญจรสู่แดนพุทธภูมิ ทุกท่าน

นับว่าเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นช่วงสำคัญในชีวิตของท่านในการจาริกแสวงบุญสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒๐๑๑) ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญได้เวียนมาบรรจบครบรอบพอดี
๑. รายการธรรมสัญจรสู่แดนพระพุทธศาสนาในแดนสุวรรณภูมิ นมัสการพระมหาเจดีย์ทองคำ และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทั่วพม่า-อาณาจักรมอญ-รัฐฉาน (ไทยใหญ่) ดื่มด่ำกับธรรมะในแดนพุทธศานาเถรวาท และสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์
ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๑๐ วัน ๙ คืน
๒. รายการธรรมสัญจรสู่แดนพุทธศาสนา ๒,๓๐๐ ปี ณ ประเทศศรีลังกา จัดเป็นพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี พระพุทธศาสนยุกาลครบ ๒,๖๐๐ ปีร่วมกับชาวพุทธสิงหล ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ รวม ๗ คืน ๘ วัน
๓. รายการจาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตโลก-พิธีประกาศวันมาฆบูชาวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ณ เวฬุวันมหาวิหาร นมัสการสังเวชนียสถาน ๘ แห่ง ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์-๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยพระธรรมทูตจากสหรัฐอเมริกา-สหภาพพระธรรมทูตแห่งทวีปยุโรป-สหราชอาณาจักร-ทั่วเอเชีย และโอเซียเนียร์ เป็นการชุมนุมใหญ่ของพระธรรมทูตไทยครั้งแรกในแดนพุทธภูมิ
๔. เป็นการรวมตัวกันของคณะญาติธรรมชาวพุทธทั่วโลกที่เราจะได้มีโอกาสพบกัลยามิณมิตรผู้ชักนำกัลยาณธรรมในการปฎิบัติ ได้ร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตีที่สำคัญยิ่ง และได้จาริกไปสู่สถานที่สำคัญที่จะทำให้เกิดศรัทธาปสาทะในพระพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
๕. ได้พบธรรมวิทยากร พระธรรมทูตที่ทรงภูมิธรรม ภูมิความรู้ทั่วโลก โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี และท่านพระธัมมานันทะ ชาวศรีลังกา เป็นมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
เป็นโอกาสที่ท่านจะได้บำเพ็ญบุญกุศลเป็นมลคลแก่ชีวิต และสร้างบุญบารมีได้ในชาตินี้ รีบตัดสินใจด่วนเพราะที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ด้วยความรัก เมตตาธรรม ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข

(ดร.พระมหาถนัด อินธิแสน)
วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Cell phone 301-787-6108, Office (301) 871-8660
Email: t_inthisan@hotmail.com, www.thanat.iirt.net, www.t-dhamma.org

February 24, 2011  Bangkok-Bodhgaya

                    9:00 a.m.  Check in at the counter of Thai Airways (TG), depart for the Gaya International airport India

2:00 p.m.  Arrive at  Bodhgaya , meet the tour guide at the airport, and check into the Royal Residency Hotel Bodhgaya.

4:00 p.m.   Visit the Mahabodhi Temple for prayers and meditation near the Bodhi Tree. As the place of the Buddha’s Enlightenment, Bodhgaya is the spiritual home of Buddhists. It attracts ten of thousands of believers from all over the world. Bodhgaya, situated near the river Neranjara, is one of the holiest Buddhist pilgrimage centers since it was here that the Buddha attained Enlightenment under the Bodhi Tree. Evening chanting and meditation near the stupa. Have  dinner and stay overnight at the hotel.

February 25, 2011  Bodhgaya: Seminar on Buddhist Missionary Works at  Wat Thai Buddhagaya

After breakfast attend the opening ceremony for the Seminar on Buddhist Missionary Works in the Buddha Hall of Wat Thai Buddhagaya. There will be Thai Buddhist monks from around the world participating in this seminar and Buddhist scholars from universities in India and Thailand. Stay overnight at the Royal Residency Hotel Bodhgaya.

 February 26, 2011  Bodhgaya: Seminar on Buddhist Missionary Works at  Wat Thai Buddhagaya 

The seminar starts after breakfast, and there is a key note speech.  In the afternoon, sightseeing tour to the international Buddhist monasteries in the Buddhagaya area. Most countries with a large Buddhist population have a temple or monastery here. The twenty-five-meter Great Buddha Statue in the Japanese Kamakura style was unveiled by his Holiness the Dalai Lama in 1989.  Visit the Mahabodhi Temple again for evening prayers.  Have  dinner and stay overnight at the Royal Residency Hotel Bodhgaya .

Feruary 27, 2011  Bodhgaya-Rajagaha-Magha Puja Chanting Ceremony  

In the early morning travel to Rajagaha.  Visit the Kichaguta, the first resident house of the Buddha, on the top of the Vulture Peak, as well as the caves of the arahants Sariputta and Moggallana, the great disciples of the Buddha. After lunch visit the oldest Buddhist university, the University of Nalanda. By the late afternoon, attend the Magha Puja Chanting Ceremony at Veruvanaram, the first monastery in the world, offered to the Buddha by King Bimbisara at Rajagaha. Stay at the Royal Residency Rajagaha.

February 28, 2011  Nalanda-Vesali-Kusinara   

After breakfast travel to the sacred site of the Vesali Buddha relic stupa and the Mahawana temple, where the first female monk was ordained by the Buddha. Have lunch at Wat Thai Vesali and then travel to the city of Kasia. Stay at overnight at Wat Thai Kusinara.

March 1, 2011  Kusinara-Seminar Closing Ceremony–Lumbini (Nepal)

After breakfast attend the closing ceremony of the seminar in Buddhist missionary works at the Buddha Hall of Wat Thai Kusinara. Then have a lunch break.

After lunch check out from the temple and then visit the sacred site of the Buddha’s Mahaparinibbana, his passing away. Then travel to the border of Nepal.  Stay at  the Nirawana Hotel.

 March 2, 2011  Lumbini-Savatthi 

Lumbini is the birthplace of the Buddha.  Lumbini grove, the sacred site of Lord Buddha’s birth, is today a small village in Nepal twenty-seven kilometers from Sonauli on the Indo-Nepal border.  Three hundred years after the Mahaparinirvana, Emperor Ashoka visited Lumbini and erected a pillar there. This pillar, though broken, still remains at the site. It is known as the Rummendei Pillar after the earlier name of the place.  Go to the Indian border and travel to the city of Savatthi. Stay overnight at the Hotel Pawan.

March 3, 2011  Sightseeing in Savatthi       

In the early morning visit the sacred temple named Jetavana and the Deanmahamongkol Thai nunnery in Savatthi.   Savatthi, the capital of the ancient kingdom of Kosala, has the honor of having sheltered the Buddha in the Jetavana Gardens for twenty-four rainy seasons. The city, believed to have been founded by the mythological king Sravast, has age-old stupas, majestic monasteries, and several temples. The Buddha is said to have performed some miracles here.This holy place also has the famous Ananda Bodhi Tree, an offspring of the one tradition says was planted by the Buddha’s main disciple.  Stay in the Hotel Pawan.

March 4, 2011  Savatthi-SarnathVaranasi

After an early breakfast, depart at 6:30 a.m. for Varanasi and have a picnic lunch on the way to Varanasi.  In the early part of the evening, visit Sarnath, where the Buddha preached his first sermon in the Deer Park.  Sarnath contains most impressive remains from the past, as well as a modern temple.  The Dhammarajika, Chaukhandi, and Dharmek stupas are outstanding. There are also the remnants of a monastery, and the beautifully polished Lion Capital of Ashoka. Sarnath contains an extensive library, and at the Mula Gandha Kutir Vihara there are excellent frescoes by Kosetsu Nosu.  Then visit the Dhammek Stupa and, finally, attend the evening prayers at the Sri Lankan Temple. Return to the Ramada Hotel for dinner and stay overnight.

March 5, 2011  Sightseeing on the Ganges River-Departure for Bangkok

In the early morning visit the sacred river Ganges before sunrise  to see how the Hindus of Varanasi pray to the rising sun and then to the river.  Enjoy a boat ride on the Ganges and see the cremation grounds from the boat.  Return to the hotel for breakfast.  Then go shopping in the government store, which features the famous Varanasi silk.  In the afternoon check out from the hotel and depart in the evening from Varanasi on the trip back to Bangkok via Thai Airways (TG).

Leave a comment

Your email address will not be published.