Today Morning

 

พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)  ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เดินทางมาพร้อมกับ พระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา,ประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. เพื่อมาร่วมพิธีอุปสมบท ๗ กุลบุตร (นาค)  ที่วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิล แอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๓

จากนั้นท่านทั้งสอง ได้เดินทางต่อไปที่วัดอัมพวันอเมริกา เมือง Murfeesboro รัฐเทนเนสซี โดยคุณอ๊อดลูกหลานของหลวงตาเป็นสารถีใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง และได้พักค้างคืนที่วัดอัมพวันอเมริกาเพื่ออนุเคราะห์ศรัทธาสาธุชนชาวเทนเนสซีที่ได้ทราบข่าวและได้เดินทางมาถวายเช้า-เพล โดยในช่วงเย็นวันที่ 13 ท่านพระมหา ดร.ถนัด อตฺถจารี ได้เมตตาแสดงธรรมกถา ว่าด้วยความเป็นมาของการสร้างวัดในสมัยพุทธกาล โดยได้ย้อนท้าวความไปถึงวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดเวฬุวัน ที่พระเจ้าพิมพิสาร แห่งเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธได้สร้างถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหาร ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี แห่งเมืองสาวัตถึ เป็นต้น

แล้วได้ย้อนเข้ามาถึงเรื่องของการสร้างวัดอัมพวันอเมริกา เพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในระแวกนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ในทางพุทธศาสน์ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นต้น ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี)ได้กล่าวทักทายและฝากฝังวัดอัมพวันอเมริกาไว้กับญาติโยมทั้งหลายให้ช่วยกันดูแลอุปถัมภ์บำรุงวัดให้เจริญก้าวหน้า แม้ว่าในวันดังกล่าวจะไม่เป็นวันหยุดและทางวัดไม่ได้จัดกิจรรมพิเศษอะไรแต่ก็มีสาธุชนที่ทราบข่าวทะยอยมาฟังประมาณ 30 คน พร้อมกันนี้ในวันดังกล่าวท่านพระอาจารย์สุขุม สุขุโม เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์,ศาสนิกสัมพันธ์รูปที่ 1 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะญาติโยมประมาณ 10 ท่านเดินทางโดยรถตู้ 15 ที่นั่งไปร่วมงานที่วัดพระมหาชนกแล้วก่อนกลับได้แวะมาเยี่ยมวัดอัมพวันอเมริกา เพื่อให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตที่สร้างวัดใหม่ ได้ต้อนรับด้วยไมตรีจิต พักดื่มน้ำร้อนน้ำชาเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองเบเกอร์ฟิลด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 ส่วนหลวงตาชีพร้อมด้วยท่านพระอาจารย์ ดร.ถนัด อตฺถจารี ได้เดินทางกลับในตอนเย็นเวลา 5 โมง ของวันที่่ ๑๔ กันยายน โดยสารการบิน Southwest Airlins ถึงสนามบิน BWI โดยมีญาติโยมไปรับกลับวัดไทยฯดี.ซี.ด้วยความสวัสดิภาพ

Leave a comment

Your email address will not be published.