ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เตรียมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไทยแอล.เอ. ๑๑-๒๒ ก.พ. ๕๘

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เตรียมการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดไทยแอล.เอ. ๑๑-๒๒ ก.พ. ๕๘ และการสัมมนาฝึกอบรมบาลี

เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ เทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา ๓ ธรรมาสน์ ณ วัดพุทธรังษี ไมอามี สหรัฐอเมริกา โดยทีมงานเลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ไทยฯ

ประชุมสมัชชาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒๐ งานวันมหารำลึก

ขอเชิญชมภาพวีดีโอ งานวันมหารำลึกครบรอบ ๒๐ ปี และงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ ๒๐ ณ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

จาริกธรรม ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ(Myanmar2011)

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปลงที่ย่างกุ้งเมืองหลวงของพม่าใช้เวลาประมาณ ๑ ช.ม. แต่เวลาของพม่าจะช้ากว่าไทยประมาณ ๓๐ นาที กำลังนั่งดูก้อนเมฆเพลิน ๆ สักครู่

VDO การประชุมครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ วัดวชิรธรรมปทีป มหานครนิวยอร์ก

ชมวีดีโอรายงานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๓ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

TV. Wat Thai,D.C. & Clip VDO

เชิญรับชม-รับฟังรายการวิทยุ-โทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ต ของวัดในสังกัดสมัชชาสงฆ์ไทยฯ clip VDO pilgrimage tour around the world by Dr. Handy Inthisan