ชมวีดีโอ : Watch VDO


object>  

นิทานธรรมคำกลอน: ประวัติหลวงตาชี

ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ IMF กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ศึกษาและปฏิบัติสมาธิภาวนา
 โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี บรรยายธรรม และนำปฏิบัติ ณ วัดไทยฯ ดี.ซี.

Leave a comment

Your email address will not be published.